Menu
Your Cart

Politica de confidentialitate

Toate documentele si informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor ramane în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi facute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comanda, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

S.C. TRISPORT ONLINE S.R.L.-D. („Trisport") este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 36671.